MuntinlupaSeal

Muntinlupa COVID-19 Vaccine
Pre-Registration Form


Personal Information

Personal Information

(Personal na Impormasyon)


(*) Mandatory


Home Address (Tirahan)
(Rm./Flr./Unit No. & Bldg. Name)

(House/Lot & Block No.)

(Street Name)

(Subdivision/Village)


Employment Information
(Manggagawang Impormasyon)
Profile Information

Allergy

Allergy


Mayroon ka ba ng mga sumusunod na Alerhiya(Allergy)?

Allergy sa Gamot
(Drug Allergy)
Allergy sa Pagkain
(Food Allergy)
Allergy sa Insekto
(Insect Allergy)
Allergy sa Latex
Allergy sa Mold
Allergy sa Alagang Hayop
(Pet Allergy)
Allergy sa Polen
(Pollen Allergy)

Medical History

Medical History


Mayroon / nagkaroon ka ba ng mga sumusunod na karamdaman?

Sakit sa baga
(Lung disease)
Sakit sa bato
(Kidney disease)
Diyabetes
(Diabetes)
Transplantasyon ng organo
(Organ Transplant)
Leukemia
Sakit sa dugo
(Blood disease)
Sakit sa puso
(Heart disease)
Hika
(Asthma)
Altapresyon
(Hypertension)
Kanser
(Cancer)
Sakit sa pag-iisip / Seizure disorder
HIV
(Immunodeficiency state)

Privacy Notice

PAHINTULOT SA PAGBABAHAGI NG IMPORMASYON AT PAGPAYAG SA PAGBIGAY NG BAKUNA LABAN SA COVID-19

MUNTINLUPA CITY GOVERNMENT

 

PRIVACY STATEMENT

 

Introduksyon

Ang Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa ay iginagalang ang iyong indibidwal na privacy at pinoprotektahan ang anumang personal na impormasyon na ibinabahagi mo sa amin. Nakatuon kami upang tiyakin ang inyong karapatan at seguridad sa pagpoproseso ng inyong personal na impormasyon.

 

Nagsusumikap ang Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa na sumunod sa Data Privacy Act of 2012 na idinisenyo upang maprotektahan ang iyong privacy. Nilayon naming sumunod sa mga prinsipyong nakalagay sa Pahayag ng Privacy na ito at kilalanin ang iyong pangangailangan para sa naaangkop na proteksyon at pamamahala ng anumang personal na impormasyon. Sa madaling salita, ang aming layunin ay upang magbigay ng proteksyon para sa iyong privacy hindi alintana kung anong mga uri ng aparato o application ang gagamitin upang ma-access ang aming Mga Serbisyo. Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pagkolekta, pag-imbak, pagproseso, paglilipat, pagsisiwalat, at iba pang paggamit ng Impormasyon na inilarawan sa Pahayag ng Privacy at Mga Kasunduan sa Mga Tuntunin sa Serbisyo.

...

 

Koleksyon ng Impormasyon

 Maaari naming kolektahin, iimbak at ilipat ang sumusunod na impormasyon:

  • pangalan and tirahan
  • contact information kasama ang email address
  • demographic information tulad ng postcode, preferences and interests
  • iba pang mahalagang impormasyon

Layunin ng Nakolektang Data

Pinapayagan mong magamit ang iyong nakolektang Personal na Impormasyon:

      Upang matulungan mapasaayos ang aming data at mga serbisyo

      Upang makilahok at mapadali ang mga transaksyon;

      Upang makisali sa data mining at pagbuo ng mga aktibidad;

      Upang maihatid ang mga produkto at serbisyo na iyong hiniling;

      Upang maisagawa ang pagsasaliksik at pagsusuri tungkol sa iyong paggamit ng, o interes sa, aming mga produkto, serbisyo, o nilalaman, o mga produkto, serbisyo o “content offered” ng iba;

      Upang makipag-usap tungkol sa mga nauugnay na serbisyo, ads at/o advisories sa alinmang paraang gagamitin ng Pamahalaang Lungsod;

      Upang magbigay ng mas mahusay na karanasan sa mga kliyente ng Pamahalaang Lungsod at pagbutihin, paunlarin, tukuyin at ipatupad ang mga serbisyo;

      Upang sundin ang kaligtasan, seguridad, serbisyo publiko o Legal requirements at proseso;

      Upang maproseso ang impormasyon para sa mga layuning pang-istatistika, analitikal, at pagsasaliksik; at

      Upang malaman at maiwasan ang mga pagkakamali at kawalan ng kakayahan dahil sa maling paggamit ng platform;

      Upang ipatupad ang aming mga tuntunin at kundisyon;

 

 

Seguridad

Kami ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng iyong impormasyon. Upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access o pagsisiwalat, inilagay namin ang angkop na mga pamamaraang pisikal, elektroniko at pangasiwaan upang mapangalagaan at ma-secure ang impormasyong kinokolekta namin.

 

Ang aming Pagbubunyag ng iyong Personal na Impormasyon sa Third Parties       

Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga third party, sa mga paraan na inilalarawan sa Privacy Statement na ito:

      maaari naming ibigay ang iyong impormasyon sa aming mga sub-processor na nagsasagawa ng functions para sa amin;

      ang mga third party contractors ay maaaring magka-access sa aming mga database. Ang mga nasabing contractors ay pumirma ng isang kasunduan sa pagiging kompidensiyal at kasunduan sa pagbabahagi ng data;

      maaari naming ibahagi ang iyong data sa anumang parent company, mga subsidiary, joint ventures, other entities sa ilalim ng kontrol o third party acquirers. Inaasahan naming igagalang ng ibang mga entity ang Patakaran sa Privacy;

      maaari naming payagan ang isang potensyal na makakuha o kasosyo sa pagsasama upang suriin ang aming mga database, kahit na paghihigpitan namin ang kanilang paggamit at pagbubunyag ng data na ito sa panahon ng pagsisikap;

      maaari naming payagan ang isang potencial acquirer o merger partner upang suriin ang aming mga database. Pananatilihin naming ang paghihigpit sa kanilang paggamit at pagdisclose ng data during the diligence phase.

      tulad ng hinihingi ng nagpapatupad ng batas, mga opisyal ng gobyerno, o iba pang mga third party alinsunod sa isang subpoena, utos ng korte, o iba pang ligal na proseso o kinakailangang naaangkop sa aming Ahensya;

      maaari naming ilipat ang personal na impormasyon sa mga third party para sa anumang pinahihintulutang ligal na layunin sa aming sole discretion; at

      maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon sa mga third party kasama ng  iyong pahintulot o direksyon upang gawin ito.

 

Paglilimita sa Paggamit, Pagbubunyag, Pagpapanatili

Ang Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa ay kinikilala ang mga layunin kung saan ang impormasyon ay kinokolekta bago o sa oras ng pagkolekta. Ang koleksyon ng iyong personal na impormasyon ay limitado sa kinakailangan para sa mga layuning isinasagawa namin. Maliban kung pumayag ka o hinihiling ng batas,Na gagamitin lamang namin ang impormasyon para sa mga layunin kung saan ito nararapat. Kung iproseso namin ang iyong personal na data para sa ibang layunin sa paglaon, hihingin namin ang iyong legal permission o pahintulot; maliban kung saan ang iba pang layunin ay katugma sa orihinal na layunin. Itatago lang namin ang iyong personal na data hangga't kinakailangan upang maihatid ang mga layuning iyon. Panatilihin din namin at gagamitin ang iyong personal na data hangga't kinakailangan upang sumunod sa aming mga ligal na obligasyon, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga kasunduan.

 

Accuracy ng Personal na Data

Ginagawa namin ang aming makakaya upang matiyak na ang personal na data na hinahawakan at ginagamit namin ay tama. Umaasa kami sa aming mga katranksakyong kliyente na ibunyag sa amin ang lahat ng nauugnay na impormasyon at upang ipaalam sa amin ang anumang mga pagbabago.  

 

Additional Rights (RA 10173 Data Privacy Act of 2012)

  • Right of erasure or blocking. You may have a broader right to erasure of personal data that we hold about you.
  • Right to object. You may have the right to request that we stop processing your personal data and/or to stop sending you marketing communications.
  • Right to restrict processing. You may have the right to request that we restrict processing of your personal data in certain circumstances.
  • Right to access. In certain circumstances, you may have the right to be provided with your personal data in a structured, machine readable and commonly used format and to request that we transfer the personal data to another data controller without hindrance.
  • If you would like to exercise any of the above rights, please contact our support team or contact our Data Protection Officer. We will consider your request in accordance with applicable laws. To protect your privacy and security, we may take steps to verify your identity before complying with the request.
  • You also have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal data.

 

Mga pagbabago sa aming Pahayag sa Privacy

Maaaring baguhin ng Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa ang pahayag na ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng isang bagong bersyon. Responsibilidad mong suriin ang pahayag na ito pana-panahon, habang ang iyong patuloy na paggamit ng aming mga produkto at serbisyo ay kumakatawan sa iyong kasunduan sa dating pahayag.

 

Read MoreWaiver

PAHINTULOT SA PAGBABAHAGAGI NG IMPORMASYON AT PAGPAYAG SA PAGBIGAY NG BAKUNA LABAN SA COVID-19

Ako ay kusang loob na nagbigay ng mga impormasyon sa Kawani ng Muntinlupa Health Department patungkol sa akin.

Ako ay pumapayag na mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19. Walang pananagutan ang Muntinlupa Health Department sa possibleng side effects na aking mararamdaman.
Copyright © 2021
City Government of Muntinlupa
Management Information Systems Office